SPLOŠNI POGOJI GH ROGAŠKA LOYALTY CLUB

1. NA SPLOŠNO O LOYALTY PROGRAMU

Cilj programa zvestobe GH Rogaška Loyalty Club je omogočiti gostom Grand hotela Rogaška**** SUPERIOR, ki se včlanijo v program, uporabo ugodnosti, opisanih v nadaljevanju.

2. OPREDELITVE

GH Rogaška Loyalty Club: znamka (besedna in figurativna) je v lasti nepremičninske družbe SLKI d.o.o., organizatorja programa zvestobe in lastnika namestitvenih objektov v sklopu GH Rogaška****SUPERIOR, ki sodelujejo v tem programu. SLKI d.o.o. je nepremičninska družba, ki pri izvajanju programa kot glavni subjekt zagotavlja pravice, določene s tem programom, zahteva odgovornost svojih članov in/ali članom nudi druga jamstva.

Program: program zvestobe, ki ga SLKI d.o.o. organizira pod imenom GH Rogaška Loyalty Club. Vse avtorske pravice na tem programu so v izključni lasti nepremičninske družbe SLKI d.o.o.

Stranka: stranka, ki še ni pristopila k programu in sprejela splošnih pogojev programa.
Član: stranka, ki je pristopila k programu in sprejela splošne pogoje programa.

 3.POGOJI ČLANSTVA

V program se lahko včlani vsaka fizična polnoletna oseba, tako da izpolni potrebne podatke v pristopnici na recepciji namestitvenega objekta ali prek spletnega obrazca za prijavo. Da bi stranka postala član, mora posredovati potrebne podatke in izpolniti pristopnico. Članstvo v programu je brezplačno. Član lahko kadar koli s pisnim obvestilom prekine svoje članstvo v programu. S tem izstopi iz programa, pri čemer se trajno prekine obstoječe razmerje med članom in programom GH Rogaška Loyalty Club ter prenehajo veljati vse ugodnosti, povezane s članstvom v programu.

4.UGODNOSTI, KI JIH NUDI PROGRAM

Člani imajo po prijavi v program pravico do popustov in ugodnosti. Člani imajo pravico do popustov pri spletni rezervaciji na strani www.rogaska-resort.com v višini do 10 % (odvisno od razpoložljivosti) na najnižjo možno ceno namestitve. Člani imajo tudi pravico do posebnih ponudb, ki se redno objavljajo na njihovem spletnem profilu www.rogaska-resort.com.
Člani kluba bodo na elektronski naslov, naveden v prijavi, prejemali informacije o aktualnih ponudbah in akcijah, ustrezna promocijska gradiva, vprašalnike o zadovoljstvu/kakovosti in druge vprašalnike, povezane z uporabniško izkušnjo v objektih Grand hotela Rogaška****SUPERIOR.
Člani kluba imajo pravico, da se kadar koli odjavijo od prejemanja takih obvestil.

5.POPUSTI IN PONUDBE ZA ČLANE NA SPLETNEM MESTU

Člani imajo po prijavi v program pravico do popustov in ugodnosti. Člani imajo pravico do popustov pri spletni rezervaciji na strani na najnižjo možno ceno namestitve. Člani imajo tudi pravico do posebnih ponudb, ki se redno objavljajo na njihovem spletnem profilu www.rogaska-resort.com. SLKI d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve popustov in ugodnejših cenikov ponudb brez predhodnega obvestila (odvisno od razpoložljivosti). En član lahko ustvari popust za največ pet namestitvenih enot.

5.VARSTVO IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ČLANOV KLUBA GH ROGAŠKA LOYALTY CLUB

Vse osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo skrbno varovali, obdelovali in ravnali z njimi v skladu z GDPR ter nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Z vnosom svojih osebnih podatkov na spletno stran in z izpolnitvijo polja na spletni strani, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov (tj. z vnosom kljukice v to polje), oziroma z vnosom svojih osebnih podatkov na pisno prijavnico ter s podpisom izjave, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov, član kluba podaja svojo osebno privolitev in soglasje, da lahko upravljavec osebnih podatkov, tj. družba SLKI d.o.o., Zdraviliški trg 11, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, vse osebne podatke, ki se nanašajo nanj in so ali postanejo znani v okviru članstva v klubu GH Rogaška Loyalty Club, vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje za namen opravljanja marketinških storitev, promocijskih aktivnosti, vključno z neposrednim trženjem in izvedbe analize poslovanja ter analize posameznikovih nakupovalnih navad. S tem član kluba tudi soglaša in podaja osebno privolitev, da lahko upravljavec osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja uporablja vse osebne podatke, ki se nanašajo nanj in so ali so postali znani upravljavcu v okviru poslovanja, razen občutljivih osebnih podatkov.

Osebni podatki se bodo obdelovali na območju EU in izven. Vsak član lahko s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca osebnih podatkov ali po elektronski pošti na naslov: [email protected], kadar koli in brez obrazložitve zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in podatke o izvedenih nakupih. V tem primeru bo upravljavec v 15 dneh od prejema zahtevka preprečil uporabo osebnih podatkov in podatkov o nakupih v navedene namene ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil člana kluba, ki je to zahteval.

 7.VELJAVNO PRAVO V PRAVNIH ZADEVAH

Za presojo pravnih razmerij med SLKI d.o.o. in članom kluba se uporablja slovensko pravo.

8.OBVESTILA O LOYALTY

Člani kluba GH Rogaška Loyalty Club si lahko ogledajo vse informacije v zvezi s programom na spletnem mestu www.rogaška-resort.com. Vsa vprašanja v zvezi s članstvom in obvestila o spremembi osebnih podatkov ali katerih koli drugih podatkov, pomembnih za članstvo, član posreduje na elektronski naslov: [email protected] ali pa se obrne na nas prek spletnega obrazca.

Rogaška Slatina, 2. 2. 2022